Tryghed ved sikring af data!

I tilfælde af fejl, brand, nedbrud eller lignende, kan du med DME Hosted Backup, genetablere hele din server. Der gemmes en total kopi af hele maskinen hos DME.

Alle dine data overføres og lagres krypteret hos DME, så du kan overholde eventuelle GDPR krav.

Med denne løsning, får du endda mulighed for at ”starte din backup”, i vores virtuelle miljø, så dit SRO anlæg eller PC kører videre og du kan betjene det, modtage alarmer og se historik herfra.

  • Backup flere måneder tilbage
  • Mulighed for at reetablere hele maskinen, eller kun plukke enkelte filer
  • Kan håndtere både SRO og administrative PC’ere
  • Høj datasikkerhed
  • Tryghed gennem sikker backup, som administreres af DME