Vandmiljø Randers A/S - Komplet ny SRO standard

Ny komplet SRO standard

SRO anlægget ( SCADA )

Vi har valgt at tilbyde et SCADA system som er bygget op omkring iFix. Vi har gennem vores erfaring med Randers Spildevand vurderet at hvis alle krav i udbudsmaterialet skal opfyldes er det eneste SCADA system på marked iFix samt de tilhørende DME tillægsprodukter.

Det har også været vigtigt at Randers Spildevand ikke vil blive låst i valget af leverandør. Ved at vælge iFix vil Randers Spildevand kunne få priser på fremtidige opgaver fra alle de større system huse i Danmark.

Dette er en af de vigtigste argumenter for at Randers Spildevand valgte en iFix løsning.

Vi har, med vores DME standard til iFix og PLC, løsninger på alle de ønsker og krav som Randers Spildevand har stillet i udbudsmaterialet. Derudover udvikler vi fortsat på at forbedre og optimere vores standard.

Eksempelvis har vi implementeret en løsning som indeholder tankerne bag princippet ”High performance HMI”. Det går i korte træk ud på at give brugeren et hurtigt overblik over vigtige dele af processen. Vi har tager ideen lidt videre og gjort det muligt for brugeren dynamisk at vælge de værdier som skal på ”High Performance HMI” billedet. Igen for at nedbringe omkostninger til udvikling/ændringer i SCADA systemet. Slutbrugeren kan ”konfigurere” sit system selv.

Her kan der læses lidt om iderene bag ”High Performance HMI”.

https://www.isa.org/standards-publications/isa-publications/intech-magazine/2012/december/system-integration-the-high-performance-hmi/

Beskrivelser af SCADA funktioner.

DME standarden 2014.
DME's nye 2014 standard til Siemens TIA portal samt iFix er beskrevet i vores brugermanual.
Her er alle de almindelige DME funktioner beskrevet på en måde så slutbrugerne kan bruge den som opslagsværk. 
Manualen vil selvfølgelig blive tilpasset Randers Spildevands slut løsning og gennemgået på slutbrugerkurset.

iDus – Et professionelt vedligeholds system.
Som et tillægs til SCADA systemet har vi valgt at tilbyde et professionelt vedligeholdssystem af typen iDus. iDus kan integreres i iFix men kan også fungere som et selvstændigt system. Det er derfor meget alsidig og vil kunne tilpasses de ønsker som Randers Spildevand har til optimering af systematisk vedligehold, i dag men også i fremtiden.
iDus integreres direkte på iFix komponenterne og tilgangen for brugerne er derfor med max 2 klik.

PID – Autotune på baggrund af en test.
PID autotune modulet til iFix, er baseret på en række teorier omkring PID optimering.
De 2 første teorier der er implementeret i modulet, er Ziegler Nichols og Cohen Coon optimeringsmetoder.
Det baseres på en anlægstest, som kan udføres via iFix.
Det kræver dog at man har dybt kendskab til processen, da man kan blive bedt om at ændre et setpunkt, og sætte en proces i svingning mm.
Ud fra denne proces, udregnes nogle parametre, baseret på de historiske data og ovenstående teorier.

Autogenerering af pumpestationer.
Der er inkluderet en tilpasning af vores autogenereringsværktøj til pumpestationer. Dette værktøj gør at en superbruger kan oprette en ny pumpestation i iFix systemet.
Det er afgørende for at få et velfungerende autogenereringsværktøj at der er så få pumpestationstyper som muligt og at de er 100% ens.

Regnvejrsstyrring af pumpestationer.
Vi levere også vores avancerede regnvejrsstyrring af pumpestationer.
Med modulet kan man lave en forsvarlig forøgelse af niveauet fordi man kigger på vejrudsigten.

Steen fra Hedensted sagde, ”så kører man jo med noget lavere niveauer, for at være klar til at aftage vandet, hvis det nu skulle begynde at regne. Når man kører med de høje niveauer i tørvejr, skal pumpen ikke løfte nær så meget vand, da vandstanden presser mere på. Derved skulle der være energibesparelser at hente. Når regnvejrs styringen aktiveres, sænkes niveauerne i zoner, så det ikke vælter ind det hele. Derved er byen klar til at aftage vandet.”

Det smarte ved systemet er at alt bliver struktureret i en database, baseret på hvilken tagstandard som stationen er bygget op på. Derved kan man benytte den til tilbagestop og mange andre funktioner også. Det vil også blive muligt at få bygget sit rørnet dynamisk op pr. "område", med en visualisering af niveauer mm.
Vejrdata bliver leveret at YR, og løsningen er derfor afhængig af denne service stadig er tilgængelig.

Man kan også benytte modulet til døgntømninger, tilbagestop mm. Når det er struktureret på denne måde, er det også meget let at udvide med nye funktioner, hvis man skulle få nye ideer.

Ønsker man at køre uden regnvejrsstyringen, kan man blot til og frakoble den enkelte station i konfigueringsmenuen. Man kan også frakoble hele systemet. Herved aktiveres de "gamle" start/stop niveauer, fra dengang stationen blev meldt til systemet.
Modulet skal opsættes i samarbejde med driftpersonalet, da SRO programmørerne typisk mangler kendskab til rørnettet o.l.

High Performance HMI.
High Performance HMI er baseret på tankegangen med at man kan aflæse 10 analoge visninger på en tavlefront, på 5 sekunder, fordi man "kender billedet" af målerne, og fordi man kan se hvor værdien er i forhold til de ydre grænser.
Skifter man de analoge visninger til digitale visninger, skal man bruge 3-5 sekunder pr. måling, for at aflæse og forholde sig til tallet i relation til processen.
Det går derfor ud på at man bygger "visuelle" procesblokke, hvor alarmering og afvigelser tydeligt vil fremgå. Man får også et visuelt overblik over hvor man er i forhold til alarmgrænser og skaleringer.
Tendensen i SCADA branchen bevæger sig over mod High Performance HMI, som et tillæg til de kendte PI diagrammer, fordi man her får et visuelt billede af målingerne, i stedet for alle de digitale værdier.
Her lærer man altså et billede at kende, samt ser procesmålingerne på en anden måde, og kan derfor lynhurtigt detektere en unormal situation.

Brugertilpasset forside.
Det er en del at DME’s standard iFix setup, at hver bruger har sin egen startside som bliver dynamisk tilpasset brugerens adfærd. Derudover vises de udvalgt KPI’er såsom seneste alarmer samt de hyppigste alarmer.

Rapportering og dynamisk rapportering.
Den brugervenlige rapportering kan tilgås både i og udenfor iFix systemet.
Den dynamiske rapportering er et tillæg til kurvefunktionen. Her kan brugeren dynamisk oprette rapporter på samme lette måde som der udvælges værdier til kurver.
Rapportering kan tilpasses til myndigheds afrapporteringer så Randers Spildevand nemt kan udlever indrapporteringer til diverse myndigheder.

iFix Scalability.
Der er sket en stor udvikling på skærmbillede delen i iFix gennem de sidste versioner.
iFix er derfor blandt de bedste SCADA produkter til billede scalleringer. Her ses den seneste opdatering i version 5.8.