- Få data fra dit rørnet

Ved at integrere målestationen i det eksisterende SRO, får i mulighed for at lave alarmering og historik på de data der kommer fra stationen.

4G Målestation (Fjernmålinger)
For 4G målestation tilbydes DME standard koncept, som er følgende:

Kasse med strømforsyning for 230V, for tilslutning af 2 stk. tryktransmitter og 2 stk. temperaturtransmitter.

Elforsyningsselskabet har typisk mulighed for tilslutning af installationer med fase-nul på under 200W, det skal dog afklares under den specifikke installationsadresse og lokale forsyningsselskab.

Kommunikation
Systemet opbygges omkring DME GPRS-PLC, med Siemens S7-1200 PLC, som kommunikerer via 4G-netværk.

SRO-tavle


Hvis I ønsker installation af en målestation, leveres følgende:

Målestation

  • Levering af styretavle / målestation
  • Levering af instrumentering
  • 2 stk. temperaturtransmitter
  • 2 stk. tryktransmitter

SRO og konfiguration af datatransmission til målestation

  • Konfiguration af målestation på SRO-anlæg
  • Konfiguration af datatransmission via VPN til målestation
  • Projekthåndtering og dokumentation
  • FAT-test på DME værksted

Eksempel på installation af målestation (Højslev Varmeværk):