Sænkning af fremløbstemperatur i henhold til vejrdata og døgnvariation

Med et tempertauroptimeringsmodul, kan fremløbstemperatur til bynet optimeres kontinuerligt efter aktuelle vejrdata og døgnbaseret variationer i forbrug.

  • Udetemperatur
  • Vindhastighed
  • Solindfald
  • Døgnvariation

 

Der angives en ønsket starttemperatur for fremløbstemperatur til bynet. Dette setpunkt bør være den temperatur der kræves ved en normal vejr- og driftssituation.

  • Faldende udetemperatur forøger setpunkt
  • Øget vind forøger setpunkt
  • Øget solindfald reducerer setpunkt
  • Erfaringstal for ændringer i døgnvariation forøger/reducerer setpunkt 3 skemaer for henholdsvis Mandag, Tirsdag-fredag og Weekend/helligdage
  • Kontrol for minimum og maksimum setpunkt

Ønsket fremløbstemperatur til bynet overføres til eksisterende regulator for netshunt, som indregulerer til den ønskede fremløbstemperatur.