Regnvejrsstyring i pumpestationerne

PST Control er et avanceret, men brugervenligt, pumpestationsstyringsmodul, der holder styrefunktionerne i pumpestationsfabrikatet, men som samler håndtagene herfra og opererer intelligent med disse. Vi har designet og testet programmet, hvor man centraliserer noget logik på 3 primære områder:

  • Styring af Start/Stop niveauer efter forventet nedbør for det aktuelle område
  • Tilbagestop af pumpestationer på tværs af fabrikater
  • Døgntømnings sekvenser

Hele modulet er bygget op således at, forsyningsselskabet selv sætter systemet op. Det vil sige, at man selv definerer hvilke stationer der skal tilbagestoppe og hvor, samt selv opretter døgntømningsprogrammer for de grupper af stationer man ønsker.

 Regnvejrsstyring:
Styringen af Start/Stop niveauerne efter vejrudsigten har to formål:

1) Nedbringe risikoen for overløb, samt reagere hurtigere i regnsituationer.
2) Potentiel energibesparelse ved tørvejrssituationer.