Bedre integration af solvarme, så akkumuleringstanken og anden produktion kan styres herefter

DME har udviklet et program til at optimere samdriften mellem det eksisterende værk og et solvarmeanlæg.

Efter et solvarme projekt, oplever flere værker en øget kompleksitet, når der skal balanceres mellem de andre producerende enheder, og solvarmen. Det er svært at forudsige hvor meget man skal køre med kedler og motorer, specielt i forhold til energiindholdet i akkumuleringstanken.

For at lette denne proces, hentes der en solprognose fra den norske vejrtjeneste YR.no. De er kåret til de bedste i norden til at forudsige vejret. Dette, sammenholdt med solvinklen for aktuel årsdag og flere andre faktorer, bruges til at beregne en forventet ydelse i de kommende døgn.
Ledig varmekapacitet i akkutank
På baggrund af forbruget det foregående døgn samt den forventede produktion fra solvarmen beregnes det hvor meget plads der skal være i akkutanken hver morgen klokken 7.00.Hvis der klokken 15.00 beregnes at der ikke er plads til næste dagsproduktion genereres en pop-up på SRO-anlægget hvor drift personalet skal reagere. Ved manglende reaktion vil der klokken 16.00 sendes en alarm fra SRO-anlægget.

For at skabe den fornødne plads i akkutanken vil last af flis- eller pillekedel nedreguleres indtil der er skabt den ledige kapacitet i akkutanken der er nødvendig.

Hvis der ikke er nok plads i tanken forlænges opvarmningen af primærkredsen og den ønskede temperatur fra primærkredsen hæves for at sænke virkningsgraden i solvarmeanlægget.