SMS sendes til vagttelefon ved alarmMange forsyninger har i dag et fast vagtnummer som borgere kan ringe til. Dette kan være problematisk, da vi i dag har hver vores mobil telefon.

Derfor tilbyder DME en løsning, hvor en omstillings PLC håndterer opkaldet, og sender det videre til den person der har vagten i SRO anlægget.

Det samme gælder SMS’er fra diverse udstyr der ikke er koblet til SRO – det kan være små pumpestationer, alarmanlæg osv. Disse sendes også videre til den aktuelle vagt.