Historie

  • 1. maj 1988 startede DME A/S på 2. sal i Danmarksgade 14 i Holstebro.
  • Allerede i september samme år flyttede firmaet til Fabersvej 7, i nye lejede bygninger på 225m2
  • 1996 udvides med yderligere 225m2 som omfattede både større tavleværksted og kontorer. I samme omgang blev bygninger og grund købt.
  • 1999 udvides bygningerne med 450m2 som kun omfattede kontorfaciliteter.
  • 2011 udvides bygningerne yderligere med 1100m2 som omfattede reception, tavleværksted, mødefaciliteter og kontorer. I samme omgang blev de to ældste bygninger total renoveret.

DME A/S råder i dag over ca. 2000m2 og beskæftiger over 45 dygtige medarbejdere.

Ejerskabet har fra 1988 til 2009 været ligeligt fordelt mellem de tre aktionærer:
Schneider Philipsen, Dines Philipsen, Hans Mejlhede. I 2009 indtrådte Klaus D. Hansen i ejerskabet. 
I 2013 udtrådte Schneider Philipsen fra ejerkredsen og Kim Villadsen indtræder, således at ejerskabet i dag er ligeligt fordelt imellem Dines, Hans, Klaus og Kim.